Következő rendezvény

Hamarosan....

Facebook
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltető adatai

Név: Vermes Katalin Valentina (továbbiakban, mint Üzemeltető)
Cím: 7400 Kaposvár, Toldi u. 18.
Adószám: 76292064-1-34
Telefon: 30/610-6928
E-mail: info@lindera.hu

 

Ügyfélszolgálat működése

A webáruház 0-24h-ig (non-stop) nyitva áll az internetes vevők előtt, a rendeléseket automatikusan fogadja a nap 24 órájában!
A rendelést rögzíti a rendszer, és arról automatikus visszaigazoló e-mailt küld. A rendelés kézi feldolgozását követően e-mail-ben is megtörténik a visszaigazolás, ami tartalmazza a kiszállítás várható idejét is.

A rendelések várható kiszállítási idejéről hétköznap 8-18 óra között érdeklődhet a 30/610-6928-as telefonszámon.

 

A rendelés pontos menete

 1. Barangoljon kedvére a kategóriák és termékek közt, és amelyik terméket kiválasztotta, annál állítsa be a kívánt darabszámot, majd a "Kosárba tesz" gomb megnyomásával helyezze azt el bevásárló szatyrába.
 2. Miután elhelyezte a terméket a kosárba, folytassa nyugodtan a böngészést a termékek közt és hasonló módon helyezze őket a kosárba, ha megtetszenek.
 3. A kosár tartalmát a bal oldali zöld keretben láthatja.
 4. A "Kosár" feliratra kattintva szabadon módosíthatja vagy törölheti a felvett tételeket.
 5. Amennyiben a rendelési tétel mennyiségét módosítani szeretné, a Kosárban a termék megnevezése mellett javítsa a mennyiséget, majd kattintson a dupla nyíl (mennyiség frissítése kosárban) ikonra.
 6. Amennyiben rendelését törölni szeretné, a Kosárban kattintson a kuka (termék törlése a kosárból) ikonra.
 7. Adja meg számlázási és szállítási adatait.
 8. Válassza ki a kívánt szállítási módot.
 9. Válassza ki a kívánt fizetési módot.
 10. Amennyiben megjegyzése vagy különleges kérése van, azt a megrendelés megerősítése gomb megnyomása előtt jelezze.
 11. Tegyen pipát az "Elolvastam és elfogadom a használati feltételeket." szöveg előtti négyzetbe (internetes rendelés esetén törvényi kötelezettség van ennek feltüntetésére).
 12. Majd nyomja meg a "Megrendelés megerősítése" gombot.
 13. Egy összesítő táblázatot mutat Önnek a rendszer a megrendeléséről.
 14. Eztán kap egy megerősítő e-mail-t a rendeléséről az Ön által megadott e-mail címre. (amennyiben rendelésén vagy adatain módosítani szeretne, kérjük, hogy elérhetőségeink egyikén jelezze).
 15. E-mailben vagy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot a pontos szállítási idővel kapcsolatban.

A webáruházon keresztül történő megrendelés nem minősül írásban kötött szerződésnek. A rendszerünk a rendeléseket eltárolja, így utólag hozzáférhető.
A webáruház és a rendelési felület nyelve magyar.

Rendelésre, szállításra vonatkozó egyéb információk

1. Ahttp://lindera.hu weboldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
2. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Üzemeltető felelősséget nem vállal.
3. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Garancia, jótállás

1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.
2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
3. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
4. Üzemeltető webáruházában kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
5. Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha annak hibája bizonyított.

Az EU-ban a szavatosság az alábbiakra terjed ki:

a.. az áru nem alkalmas a használatra;
b.. teljesen más árut szállítanak, mint amit a fogyasztó rendelt;
c.. hiányzik a használati utasítás;
d.. kevesebb áru érkezik, mint amennyit a fogyasztó rendelt;

A fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely ezektől a rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

A minőségi vagy mennyiségi hibáért kellékszavatossággal, a jogi hibáért jogszavatossággal tartozik a kötelezett (aki lehet a gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő). Jogi hibának minősül, ha a hibátlan teljesítés ellenére a jogosult nem szerzi meg mindazon jogokat, amelyek őt jogszabály vagy szerződés alapján megilletnék.

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

A vásárlástól való elállás

A fogyasztót a Korm. r. 4. § - 6. § rendelet szerint széleskörű elállási jog illeti meg. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét a vevő jelezheti e-mailen vagy telefonon Üzemeltető ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A vásárlástól a vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket, számlával együtt vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben Üzemeltető köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb 14 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségei a vevőt terhelik.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Egyéb feltételek, tudnivalók

A jogérvényesítés elévülési ideje:
a.. a tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság elévülése három év letelte után következik be.
b.. nem tartós cikkeknél hat hónap után évül el a szavatossági igény. Azaz ezen idő alatt élhet jogaival a fogyasztó. Azoknál a termékeknél, amelyeknél egy év a jótállási idő, további két esztendeig, azoknál pedig, amelyeknél kettő év a jótállás időtartama, további egy évig érvényesíthető a szavatosság.
A nem tartós használatra rendelt termékeknél (például: cipő, egyéb ruházati termékek stb.) a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba, jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti.

A távollevők között kötött szerződésekről
1999. március 1. napján lépett hatályba a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul.

A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet.

A vállalkozás legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát.

A felelősség korlátozása
a.. Az Üzemeltető webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
b.. Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
i.Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
ii.Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Üzemeltető webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást.
iii.Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
iv.Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
v.Bármely szoftver nem megfelelő működése.
vi.Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
c.. Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami ahttp://www.lindera.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
d.. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
e.. Egyedül a vásárló felelős ahttp://www.lindera.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és az Üzemeltető webáruházában való vásárlásért.
f.. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
g.. Az Üzemeltető bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Üzemeltető webáruházában történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
h.. Az üzemeltető bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait.
i.. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható ahttp://www.lindera.hu weboldalon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
j.. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemletető szabadon érvénytelennek nyilváníthatjavásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

Fogyasztói kifogás megtétele: info@lindera.hu

Adatvédelem

http://www.lindera.hu webáruház Üzemeltetője elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához és a kiszállításhoz használja fel. Harmadik fél számára nem adja ki az adatokat.

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

Adatvédelmi tájékoztató

http://www.lindera.hu webáruház Üzemeltetője elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához és a kiszállításhoz használja fel. Harmadik fél számára nem adja ki az adatokat.

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.